Car Dealer Ševčík

Architect: Ing. arch. Zdeněk Urbanec, Projekční ateliér

Contractor: Viktor Skořepa, Borek